Škola islama Bihać: upis 4. generacije polaznica!

Nahlina Škola islama u Bihaću ove godine stiže u novom obliku, s modificiranim programom prilagođenim zahtjevima ubrzanog tempa života u savremenom dobu!  Pridruži nam se na 4. putovanju  kroz jednu od najvećih religija i civilizacija na planeti i osvježi svoju svakodnevnicu inspirativnim trenucima na putu vlastitog duhovnog i intelektualnog razvoja.

SADRŽAJ I KONCEPT PROGRAMA 

Kroz 230 sati ovog jedinstvenog edukacijskog programa obuhvaćena je većina značajnih aspekata islama i pitanja važnih za život muslimana/ki. Program se sastoji od 11 tematskih oblasti raspoređenih u 4 semestra nastave.

I SEMESTAR

(oktobar-decembar 2021)
  •  

AKAID
Ključni aspekti islamskog vjerovanja i načini i putevi spoznaje Boga u islamu.

SIRA
Putovanje kroz život posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, a.s, u cilju boljeg razumijevanja njegovog djela i misije.

KUR'AN
Kur'an, kao posljednja Božija Objava i živa Riječ, koja prati svaki segment čovjekovog života.

II SEMESTAR

(mart-juni 2022)
  •  

 FIKH
 Propisi i smjernice vezane za prakticiranje temeljnih aspekata islama u svakodnevnom životu:   namaza, posta, zekata i hadža.

 HADIS
 Praksa Muhammeda, a.s., kao temelj za razumijevanje osnovnih principa i poruke islama.

 AHLAK
 Vodič kroz duhovne vrijednosti islama i modeli odgoja vlastite duše u suočavanju s izazovima našeg   doba.

III SEMESTAR

(septembar-decembar 2022)
  •  

HISTORIJA ISLAMA
Kroz prvi milenij islama, putevima svile do brdovitog Balkana – upoznavanje s nastojanjima muslimanskih društava širom planete da se što više približe uzoru Poslanikove države i suoče s izazovima svog doba.

RAZUMIJEVANJE KUR'ANA 1
Razumijevanje kur'anskih poruka kroz priče o poslanicima i različite kontekste u kojima su predstavljene kroz kur'anski tekst.

ISLAM U DRUŠTVU 1
Društveni aspekti življenja islama u savremenim okruženjima, pitanja, dileme i izazovi s kojima se susrećemo.

IV SEMESTAR

(mart-juni 2023)
  •  

 BRAK I PORODICA U ISLAMU
 Propisi vezani za bračni i porodični život u islamu, u svjetlu kur'anskih smjernica i Poslanikove prakse.

 RAZUMIJEVANJE KUR'ANA 2
 Žena u Kur'anu i perspektive rodnih odnosa kroz kur'anski tekst.

 ISLAM U DRUŠTVU 2
 Društveni aspekti življenja islama u savremenim okruženjima, pitanja, dileme i izazovi s kojima se   susrećemo.

 SVJETSKE RELIGIJE
 Putovanje kroz šaroliki svijet najvećih svjetskih religija i duhovnih učenja i komparativna analiza  osnovnih koncepata u vjerovanju i praksi.

TERMIN: nedjeljom od 10.00 do 13.30

POČETAK NASTAVE: 3.10. 2021.

INFO: nahlabihac@gmail.com

BESPLATNO za članice CEI Nahla.

NAPOMENE:

  • Nastava će se održavati u učionici sve dok to epidemiološka situacija bude dopuštala. Ukoliko dođe do pogoršanja situacije, nastava se prebacuje na online model.
  • Škola islama je besplatna za članice Centra (godišnja članarina je 40 KM, za studentice i penzionerke 20 KM). Saznajte kako se učlaniti OVDJE.
  • Prijave isključivo putem ONLINE FORMULARA. Ukoliko ne dobijete potvrdu o prijemu vaše prijave putem e-maila, molimo javite se na: nahlabihac@gmail.com