NAŠE VRIJEDNOSTI

OTVORENOST

Posebnu pažnju posvećujemo poštovanju i uvažavanju različitosti i slobode izbora svakog… + Više

SARADNJA

Zalažemo se za saradnju i dijalog u svim aspektima svog djelovanja te potičemo na aktivnu… + Više

PODRŠKA

Pružamo aktivnu podršku ženi u ostvarivanju njenih ljudskih prava i dobijanju jednakih… + Više

EDUKACIJA

Omogućavamo ženi da stekne kompetencije koje su u skladu sa zahtjevima vremena i koje… + Više

OSNAŽIVANJE

Aktivno radimo na ekonomskom, mentalnom, duhovnom i fizičkom osnaživanju žene.

IZVRSNOST

Za nas je izvrsnost naše stalno nastojanje da budemo bolji u onom što radimo i zadovoljimo… + Više

INSPIRACIJA

U svojim edukacijskim centrima kreiramo poticajno okruženje koje inspirira ženu da razmjenjuje… + Više