NAŠI PARTNERI

Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” kroz različite projekte  ostvario je saradnju sa sljedećim institucijama, organizacijama i kompanijama: