Obuku za community menadžericu

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“, podružnica Bihać, u okviru projekta Skills4Digital koji podržava Vlada Švicarske, raspisuje

K O N K U R S
za upis polaznica na besplatnu obuku za community menadžericu
(upravljanje društvenim mrežama i online sadržajem)

U samom vrhu najtraženijih poslova kako u svijetu, tako i kod nas, neizostavno su poslovi kreiranja digitalnog sadržaja, a pandemija i ubrzano digitaliziranje poslovanja koje je izazvala samo su dodatno povećali zahtjeve tržišta za ovim zanimanjima.

Obučite se za jedno od najaktuelnijih zanimanja, nastalo uporedo sa sveprisutnom digitalizacijom i učestvujte u razvoju i menadžmentu brenda kroz kvalitetno plasirani sadržaj.

Šta radi community menadžerica?

Community menadžerica je moderatorica komunikacije između članova/ica zajednice okupljenih na različitim društvenim mrežama i servisima koje povezuje neki zajednički interes. U konstantnoj je komunikaciji s klijentom i upoznata je s njegovom domenom poslovanja, tržištem, trendovima, konkurencijom. Prati ponašanje i navike korisnika/ca i metriku društvenih mreža.Vješto barata riječima, kreira i usklađuje vizuelni identitet klijenta (dizajn, fotografija i videografika) s društvenom mrežom kojom se obraća.

SADRŽAJ I KONCEPT OBUKE:

Obuka za community menadžericu obuhvatit će 140 časova iz sljedećih oblasti:

1. Poznavanje rada na računaru;
2. Uvod u kreativno pisanje;
3. Osnove dizajna, fotografije i videografije ;
4. Poslovna psihologija;
5. Marketinška komunikacija u digitalnom svijetu;
6. Rad na finalnom praktičnom zadatku.

Polaznice će imati priliku u timovima, pod nadzorom mentora, raditi na konkretnim projektima u saradnji s poduzetnicima/ama iz cijele BiH, tako što će unaprijediti njihove marketing strategije, promo materijale i načine komuniciranja na društvenim mrežama, a poduzetnici će te materijale iskoristiti i kako bi unaprijedili vlastitu pozicioniranost i prodaju kroz e-commerce servise.

Za širu javnost, kreirat ćemo i priručnik o e-commercu kako bi ovaj segment rada mogao zaživjeti u punom kapacitetu u skladu sa regulativama BiH.

PREDAVAČI/CE:

 • Senida Karasalihović-Adilović
 • Elma Begić
 • Adna Cazinkić-Makić
 • Dino Kišmić
 • Sead Okić
 • Esma Mehić-Hadžić

Više o predavačima/cama možete naći na kraju teksta konkursa.

UVJETI I NAČIN REALIZACIJE OBUKE

TRAJANJE OBUKE: Obuka će se realizirati od 9. novembra 2021. do 14. aprila 2022. Nastava će se odvijati u prostorijama Centra za edukaciju i istraživanje „Nahla“, podružnica Bihać.

TERMINI: Nastava će se održavati utorkom i četvrtkom od 13:00 do 16:30

UVJETI za pohađanje obuke:

 • da je kandidatkinja prijavljena na evidenciji nezaposlenih – dokaz uvjerenje nadležne službe, ne starije od 15 dana (bodovnu prednost pri upisu imat će kandidatkinje koje su duže od godinu dana prijavljene na spomenutoj evidenciji);
 • minimalno SSS IV stepen – dokaz ovjerena kopija diplome;
 • obaveznost redovnog praćenje nastavnog procesa (jednogodišnja posvećenost projektu);
 • obavezan rad u timu na završnom projektu;
 • otvorenost za komunikaciju s kompanijama koje budu dio projekta na izradi materijala;
 • srednji nivo poznavanja rada na računaru (MS Office, internet);
 • aktivno korištenje i razumijevanje društvenih mreža.

Po završetku obuke polaznicama koje uspješno završe obuku izdat će se certifikat.

NAČIN PRIJAVE: prijaviti se možete isključivo putem prijavnog formulara do 6.11.2021. do 12.00 sati. Broj mjesta na obuci je ograničen na 15.

Sve kandidatkinje koje uđu uži izbor bit će pozvane na ulazno testiranje i intervju.

Potrebna dokumentacija – dokazi statusa: uvjerenje nadležne službe o nezaposlenosti i diploma) dostavlja se po završetku konkursne procedure i prijemu na obuku.

Prednost prilikom odabira imat će kandidatkinje koje nisu završile nijednu besplatnu obuku u Centru za edukaciju i istraživanje “Nahla” u posljednjih pet godina, kandidatkinje koje trenutno nisu zaposlene, nisu u procesu studiranja, niti pohađaju drugu obuku te one koje pripadaju dodatnim ranjivim kategorijama (samohrane majke, osobe s invaliditetom, i sl.).

O PREDAVAČIMA:

Obuka za community menadžericu je dio projekta “Skills4Digital”. Više o projektu možete naći OVDJE 

Projekt je finansijski podržala Vlade Švicarske (SDC), a realizira ga Centar za edukaciju i istraživanje Nahla