OBUKA ZA COMMUNITY MENADŽERICU - upis u toku!

DETALJI OBUKE

 • TRAJANJE OBUKE: od 16. marta do 29. juna 2020. godine
 • TERMINI: ponedjeljak i petak 17.30-20.45h, te po potrebi vikendom
 • CIJENA: 430 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate)
 • Obuka obuhvata sljedeće tematske jedinice:
  Kreativno pisanje
  Osnove marketinške komunikacije u digitalnom svijetu
  Osnove dizajna, fotografije i videografije

PRIJAVE: putem ONLINE FORMULARA najkasnije do 12h u utorak, 10. marta 2020.

Online community menadžerica koristi društvene mreže i alate da poveže kompaniju, uslugu ili posao s ciljnom grupom potrošača, odnosno korisnika. Uspješnost online komunikacije zavisi od poruke koju šaljemo, načina na koji je šaljemo, ali i kvalitetno kreiranog prostora i upotrijebljenih alata za slanje poruke.

Obučite se za jedno od najaktuelnijih zanimanja, nastalo uporedo sa sveprisutnom digitalizacijom i učestvujte u razvoju i menadžmentu brenda kroz kvalitetno plasirani sadržaj.

Obuka za online community menadžericu će vas osposobiti da:

 • strateški pristupite upoznavanju brenda koji zastupate,
 • identifikujete ciljne grupe,
 • izabrate društvene mreže prikladne za ostvarenje prethodno definisanih digitalnih strategija,
 • prilagodite komunikaciju i objave prema vrsti društvene mreže kojom se obraćate,
 • dizajnirate i konfigurirate odgovarajuću strukturu društvene mreže,
 • kreirate zanimljive i interaktivne objave uz pripadajuće alate objave i promocije,
 • uskladite vizuelni identitet klijenta (dizajn, fotografija i videografika) s društvenom mrežom kojom se obraćate i upoznate se s alatima koje možete koristiti,
 • povećate interakciju i publiciteta na društvenim mrežama,
 • optimizirate svoju vidljivost na internet pretraživačima (SEO optimizacija; Google Ads).

SADRŽAJ I KONCEPT OBUKE:

Obuka za community menadžericu obuhvata 100 sati nastave iz tri oblasti:

Kreativno pisanje

 • Osnove kreativnog izražavanja;
 • Reklama – od ideje do realizacije;
 • Strategija, sadržaj i struktura reklame, targetiranje;
 • Pisanje za Facebook, Instagram, Web, Blog i Newsletter;
 • Storytelling.

Osnove marketinške komunikacije u digitalnom svijetu

 • Pregled društvenih mreža, značaj i korist;
 • Upoznavanje s društvenim mrežama Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube i Instagram, plasman sadržaja i promocija;
 • Izbor adekvatne društvene mreže i ciljne grupe za postizanje maksimalnog rezultata;
 • Web stranice;
 • Google Adwords (oglašavanje na Googleu);
 • SEO (optimizacija za Google);
 • Email marketing (newsletter).

Osnove dizajna, fotografije i videografije

 • društvene mreže i grafički dizajn – kako izabrati odgovarajuće boje, fotografije i videografije;
 • dizajniranje postova i formati reklama;
 • razlike u industrijama i prilagođavanje objava društvenoj mreži i ciljnoj skupini;
 • dostupni online alati za pripremu i obradu sadržaja.

TRAJANJE OBUKE: Obuka će se realizirati od 16. marta do 29. juna 2020. godine u prostorijama CEI „Nahla“ u ulici Bosanskih šehida bb u Bihaću.

TERMINI: ponedjeljak i petak 17.30-20.45h te po potrebi vikendom.

CIJENA: 430 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate)

Po završetku obuke polaznice će dobiti certifikat kojim se potvrđuju stečene kompetencije, te prema ostvarenim rezultatima i naše preporuke za dalji angažman.

NAČIN PRIJAVE: prijaviti se možete isključivo putem ONLINE FORMULARA. Broj mjesta na obuci je ograničen.

Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja obratite se na e-mail: info@bihac.nahla.ba.