BeeSocial - nova Nahlina priča!

U čast poduzetnim i hrabrim ženama, Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“, podružnica Bihać, je radnu 2019/2020. proglasio Godinom ženskog poduzetništva.

Cilj Godine ženskog poduzetništva u Nahli je da bude povod različitim inicijativama i aktivnostima koje će motivisati, informisati, umrežiti i osnažiti žene te ih naučiti kako da (p)ostanu poduzetnice. Pored nekoliko uspješno realiziranih aktivnosti u sklopu Godine ženskog poduzetništva, Nahlin tim je pokrenuo Agenciju za digitalni marketing pod nazivom „BeeSocial“, koja je postala svojevrsni inkubator za mlade, kreativne žene koje žele učiti o tajnama marketinga na društvenim mrežama. BeeSocial trenutno zapošljava tri mlade žene, koje već imaju 5 klijenata, a riječ je o vodećim kompanijama u Gradu. O njihovom radu se već priča i uglavnom su sve klijente dobile na preporuke.

Tako je bihaćka Nahla dobila jednu inovativnu priču koja ima potencijala da raste i bude prepoznata kao brend. Svaki radni dan počinje veselo, uz planiranje liste koja ima puno dnevnih zadataka, ali uz dobro raspoloženje, spremnost na učenje i neograničenu kreativnost – tim uspijeva ispuniti sve želje klijenata. Ova Agencija je priča o kreativnosti, o vjeri da male stvari mogu postati velike ako se u njih uloži mnogo srca – to je… Nahlin duh.