Muslimanke u periodici 1900-2010.

Donosimo vam malu antologiju bosanske ženske muslimanske misli iz periodike 1900-2010.

Publikacija “Prilozi za istraživanje sociokulturnog položaja žene u BiH: izabrana bibliografija (1900-2010)” objavljena je 2011. godine u okviru istraživačkog odjela CEI Nahla. Ova publikacija omogućava sveobuhvatan pregled knjiga i članaka koji u periodu od 1900. do 2010. tretiraju sociokulturni položaj žene u BiH.

Recenzent publikacije, prof. dr. Fikret Karčić, za ovu publikaciju je rekao:

„Po svom konceptu, ova knjiga daje pregled veoma važnog dijela publikacija i radova o ženi u BiH, posebno muslimanki, te će biti od neizmjerne pomoći istraživačima i svima onima koji su zainteresovani za društveni položaj žene u BiH. Ova knjiga će, sigurno, služiti i kao dokument o jednom vremenu i svjedočiti o promjenama u stvarnosti BiH, ali i u diskursu o ženi u ovoj zemlji na Balkanu. Ovo tim prije što ova knjiga sadrži u svom dodatku i pune tekstove odabranih članaka o muslimankama iz periodike te, na taj način, pored bibliografije sadrži i jednu vrstu antologije“.

Upravo taj dodatak s punim tekstovima odabranih članaka, tu malu antologiju, donosimo vam OVDJE.