Izdavanje certifikata o poznavanju rada na računaru

Potreban vam je dokaz o poznavanju rada na računaru ili o poznavanju rada u Excelu? Testirajte se kod nas i potvrdite svoje znanje stjecanjem certifikata! Da biste ostvarili pravo na certifikat potrebno je tačno uraditi minimalno 60% testa.

Testiranju možete pristupiti uz prethodnu najavu na e-mail info@bihac.nahla.ba ili telefon 037/352-200.

Prilikom prijave obavezno dostavite sljedeće podatke:

  •     ime i prezime,
  •     kontakt telefon,
  •     naznaku za koje testiranje se prijavljujete.

Testiranje obuhvata:

  •     osnove Windows operativnog sistema;
  •     unos i obradu teksta – MS Word;
  •     rad s PDF-om;
  •     osnovni rad u MS Excelu;
  •     osnovno korištenje interneta;
  •     korištenje elektronske pošte;
  •     korištenje cloud platformi – Google Drive‎.

Cijena testiranja iznosi 80 KM. Uplata se obavlja prije izlaska na ispit. Ukoliko na ispitu ne osvojite dovoljan broj bodova za izdavanje certifikata uplaćeni novac se ne vraća.

Napomena: Da biste test položili potrebno je tačno uraditi minimalno 60% testa. Ukoliko ne budete imali dovoljan broj bodova certifikat vam se neće izdati