ŠKOLA RODITELJSTVA – UPIS U TOKU!

SADRŽAJ I KONCEPT ŠKOLE RODITELJSTVA

Škola roditeljstva naziv je za ciklus seminara, predavanja i radionica koji nastoji roditeljima ponuditi konkretna rješenja u prevazilaženju odgojnih problema, upoznati ih s kvalitetnom i neophodnom komunikacijom u porodici te dati prijedloge za unapređenje odgojne funkcije porodice.

Škola roditeljstva je namijenjena roditeljima, budućim roditeljima, odgajateljima, kao i svim osobama koje su uključene u rad s djecom (nastavnici, pedagozi) i žele steći nova znanja, vještine, kompetencije ili dopuniti postojeća.

U realizaciji ovog edukativnog programa predviđena je primjena rada u grupi, s ciljem da se kroz niz ciljno vođenih radionica, analizu slučajeva, interaktivan rad, razgovor s roditeljima, ukaže na osnovne probleme i dileme s kojima se mogu suočiti roditelji tokom rasta, razvoja i odgoja svoje djece.

Škola roditeljstva sastoji se od pet dvosatnih seminara. U realizaciji ovog edukativnog programa predviđena je primjena rada u grupi, s ciljem da se kroz niz ciljno vođenih radionica, analizu slučajeva, interaktivan rad, razgovor s roditeljima, ukaže na osnovne probleme i dileme s kojima se mogu suočiti roditelji tokom rasta, razvoja i odgoja svoje djece.

     TEME:

  • PRAVILAN TJELESNI, EMMOCIONALNI I SOCIJALNI RAZVOJ DJETETA;
  • PRAVILAN GOVORNO – JEZIČKI RAZVOJ, TEŠKOĆE U RAZVOJU GOVORA, EKRANIZAM;
  • KAKO PREŽIVJETI ADOLESCENTA U KUĆI?;
  • ASERTIVNI RODITELJ – PRVI UČITELJ (KOMUNIKACIJA U PORODICI);
  • POZITIVNO RODITELJSTVO: RODITELJSKI STILOVI I NJIHOV UTICAJ NA DIJETE U RANOJ, ADOLESCENTNOJ I ODRASLOJ DOBI.

Naši predavači/ce su pedagozi, psiholozi i logopedica.

Trajanje: Škola roditeljstva kao razvojno-preventivni program podrške roditeljima predviđa edukaciju vikendom od 19. novembra do 6. marta 2023. godine.

Način prijave putem PRIJAVNOG FORMULARA.

Napomena: Možete se prijaviti na jedan ili više seminara u okviru Škole roditeljstva.

Pohađanje Škole roditeljstva je BESPLATNO za sve učesnike i učesnice.