Obuka za gerontološku domaćicu

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“  BIhać, raspisuje

K O N K U R S
za upis polaznica na besplatnu obuku za gerontološku domaćicu 

Obuka za gerontološku domaćicu obuhvata  60 sati teoretske i  praktične nastave.

Nastavu će držati iskusni predavači/ce, stručnjaci/kinje. Po završetku obuke polaznice će dobiti certifikat kojim se potvrđuju stečene kompetencije, te prema ostvarenim rezultatima naše preporuke za angažman.

Obuka će se realizirati od 27. septembra do 27. decembra 2023. godine u prostorijama CEI „Nahla“ – podružnica Bihać, u ulici Bosanskih šehida bb., II lijevi prilaz. Nastava će se održavati srijedom u terminu od 17.00 do 20.15h. Organizator obuke zadržava pravo izmjene i reorganizacije nastave u slučaju izmijenjenih okolnosti i potreba obuke.

Obuka je BESPLATNA – polaznice su oslobođene plaćanja za učešće na obuci.

Posao gerontološke domaćice:

 • brigu o osobama treće životne dobi u njihovom okruženju/kući,
 • brigu o psihofizičkim potrebama starijih osoba,
 • pomoć pri kretanju i korištenju ortopedskih pomagala,
 • pratnju prilikom odlaska kod ljekara,
 • pružanje prve pomoći, po potrebi.

Uvjeti:

 • minimalno završeno osnovno obrazovanje

Posebna pažnja pri razmatranju prijava bit će posvećena:

 • dugotrajno nezaposlenim osobama,
 • osobama sa završenom samo osnovnom školom ili SSS,
 • osobama koje imaju prethodno iskustvo u radu sa starijim osobama,
 • ženama koje su u teškoj materijalnoj situaciji,
 • samohranim majkama,
 • ženama koje su pretrpjele nasilje u porodici,
 • ženama žrtvama rata,
 • suprugama invalida i demobiliziranih boraca.

Početak obuke: 27. septembar 2023.

Vrijeme održavanja nastave: Srijedom od 17.00 do 20.15h.

Mjesto održavanja: CEI Nahla, Bosanskih šehida bb., II lijevi prilaz

Prijave dostaviti putem ONLINE FORMULARA ili direktno na info desku u CEI Nahla Bihać najkasnije do 25. septembra 2023. godine. Sve polaznice koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.

Broj mjesta je ograničen! Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja obratite se na e-mail: info@bihac.nahla.ba ili na broj telefona 037 352 200. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Ova obuka je dio projekta reSTARt – podrška zdravom starenju koju CEI Nahla Bihać realizira uz podršku Grada Bihaća.