ZDRAVLJE I ISHRANA

Znanjem promijenimo statistiku - Prevencija najbitniji moment u borbi protiv raka grlića materice!

Iz prethodnog teksta možeš zaključiti da je prevencija najbitniji moment u borbi protiv raka grlića materice.

Stoga bi sve žene u dobi od početka seksualnih odnosa do 64. godine trebale obaviti ginekološki pregled s PAPA testom najmanje svake 3 godine. Ako nalaz PAPA testa bude abnormalan, ginekolog će obavijestiti o daljnjim dijagnostičkim i terapijskim postupcima. Ako nalaz bude uredan, ponovni preventivni ginekološki pregled i PAPA test potrebno je učiniti za 3 godine jer se to smatra dovoljnim periodom da se kod zdravih žena otkrije premaligna promjena u samom začetku.

Faktori rizika za karcinom grlića materice su:

  • rani seksualni kontakt;
  • česta promjena seksualnog partnera;
  • loša higijena intimnog područja;
  • niži socijalno ekonomski status;
  • HPV (Humani Papilloma Virus) infekcija;
  • HSV-2 (Herpes simplex Virus) infekcija,
    HIV infekcija
  • veći broj poroda.

Na neke od ovih faktora možemo utjecati, a na druge ne možemo.

Osim izbjegavanja rizičnog ponašanja i redovnih PAPA testova, ono što je bitno za prevenciju je široko informiranje i adekvatna edukacija adolescenata u okvirima redovnog obrazovanja o spolno odgovornom ponašanju. Još jedna od preventivnih metoda je vakcinacija protiv HPV-a, koja se u određenim zemljama provodi u sklopu redovne vakcinacije.

Vrlo je važno da vas mogućnost dijagnoze raka grlića ne prepadne. Nemojte dopustiti da vas to spriječi da odete na pregled. Čak i ako vam je dijagnosticiran rak grlića materice, bitno je da ste i dalje u saradnji s ginekologom kako biste radili na liječenju te prevenciji težih oblika raka, kao i prevenciji metastaza.

Ako vas je statistika s početka teksta zapanjila, ako ste pomislile da je previše oboljelih žena od ovog preventabilnog oboljenja, potrudite se da ne budete dio te statistike.

_______________________________________________________________________________________________________________