Skoči i igru počni – sportski program za djecu!

DETALJI PROGRAMA

Početak programa: 10. oktobar 2020.

Trajanje programa: Tri puta sedmično, ponedjeljkom, srijedom i petkom u terminima od 17.00 do 18.00h. 

Cijena programa je 35 KM.

Treninzi su namijenjeni djeci od 5 do 8 godina.

Kako sport utiče na zdravlje i razvoj djece?

Pored toga što jačaju i razvijaju svoje mišiće, djeca kroz sport usvajaju motoričke vještine, razvijaju pozitivan učinak na fizičko i psihičko zdravlje, te usposavljaju balans između njih. Također učestvuje u izgradnji karakternih osobina i socijalnih vještina djeteta, što predstavlja jedan od najbitnijih segmenata u odgoju djeteta.

Važno je da djecu u ranoj dobi usmjerimo na bavljenje sportom, jer to smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti u starijoj dobi, bolesti disajnih puteva (kao što je npr astma), te smanjuje rizik od pretilosti koja se danas ubraja u jedan od vodećih problema savremenog načina života.

Uključivanjem djece u ranoj dobi u sport, osiguravate im zdravu i sretnu budućnost!

Program obuhvata:

  • Tri treninga sedmično
  • Više vrsta sportskih aktivnosti i disciplina

Početak programa: 10. oktobar 2020.

Trener: Amar Bajrović

Prijave: putem ONLINE FORMULARA. Uplate na Nahlinom info desku do 8. oktobra, svakim danom osim subote od 12 do 20h.