Potpisan Memorandum o obavljanju stručne prakse sa Ekonomskim fakultetom u Bihaću!

Od sada studenti Ekonomskog fakulteta u Bihaću mogu obavljati stručnu praksu u Centru za edukaciju i istraživanje Nahla, podružnica Bihać.

Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla”, podružnica Bihać (zastupano po izvršnoj direktorici Senidi Karasalihović-Adilović) i  Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću (zastupano po dekanu prof. dr. sc. Mireli Kljajić-Dervić) jučer su u Dekanatu ovog fakulteta potpisali Memorandum o obavljanju stručne prakse. 
 
Studenti Ekonomskog fakulteta u Bihaću u Nahli pohađaju mnogobrojne programe a studentice su članice Nahlinog kluba mladih – Tignum. Nerijetko studenti sa ovog fakulteta svoje seminarske i projektne zadatke rade u Nahli te analiziraju i uče o menadžmentu na modelu rada i upravljanja CEI Nahla. Od danas će moći obavljati i stručnu praksu u našem Centru što će, nadamo se, poboljšati i unaprijediti studentsko znanje i kompetencije. Studentica, aktivistica i članica Nahlinog kluba mladih – Remzija Begić je prva studentica koja će na osnovu potpisanog memoranduma, pod mentorstvom doc. dr. Ćatić-Kajtazović obavljati stručnu praksu u Nahli i istraživati motive i faktore koji mogu imati uticaj na poduzetničke kompetencije mladih u lokalnoj zajednici.
 
Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” kroz svoj rad nastoji kod mladih generacija razvijati svijest o vlastitoj vrijednosti i potencijalima i ohrabrivati ih da budu dio pozitivnih promjena u svom okruženju. Želi doprinijeti obrazovanju i osnaživanju kvalitetnih pojedinaca, pokretati pozitivne promjene u Bosni i Hercegovini i biti nositelji progresa za cijelu zemlju.
 
Memorandum o obavljanju stručne prakse potpisan sa Ekonomskim fakultetom je otvorio nove prilike i šanse za mlade i nadamo se da će baš ova šansa osnažiti studente na njihovom putu rasta i unapređenja poduzetničkih ali i ličnih kompetencija.

_______________________________________________________________________________________________________________