Panel diskusija: Prijava nasilja u porodici – da li rješava problem?

Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” poziva vas da u četvrtak 19. oktobra 2023. godine u 18 h u multimedijalnoj sali CEI Nahla prisustvujete panel diskusiji koja će aktuelizirati pitanje nasilja nad ženama i prevencije nasilja, razjasniti stvarnu ulogu policije u procesu prijave nasilja u porodici, kao i ispravni put za postupanje u tim situacijama.

U našem društvu sve je više nasilja u različitim oblicima, pa tako i nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Tokom diskusije potražit ćemo odgovore na pitanja:

  • Šta se tretira kao nasilje u porodici?
  • Kako ne postati žrtva nasilja?
  • Kako spasiti sebe ili sebi dragu osobu u slučaju nasilja?
  • Šta je stvarna uloga policije u procesu prijave nasilja u porodici i da li mogu pružiti zaštitu žrtvi nasilja i onome ko prijavi nasilje?
  • Koji je ispravan put za postupanje?
  • Štiti li zakon žrtvu nasilja?
  • Kako su riješeni slučajevi iz prakse?

Panelisti

  • Haris Bašanović – inspektor iz Odsjeka kriminalističke policije, Policijske stanice Bihać
  • Alma Kovačić – stručni savjetnik psiholog u Kantonalnom tužilaštvu USK-a, psihoterapeut Geštalt orijentacije, EMDR praktičar. Sudski vještak psihološke struke i član Koordinacionog tima USK-a za praćenje stanja nasilja u porodici.

Panelisti su osobe s dugogodišnjim iskustvom u radu u oblasti sprečavanja nasilja u porodici i pružanja pomoći žrtvama nasilja.

Vrijeme održavanja: četvrtak, 19. oktobar 2023. u 18.00
Mjesto održavanja: Centar za edukaciju i istraživanje Nahla, podružnica Bihać.

Ovaj panel je dio aktivnosti unutar trogodišnjeg projekta “Za našu bolju budućnost” koji Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” provodi zajedno s partnerskim organizacijama Zavod “Krog” iz Slovenije te “Medica” iz Zenice, a uz finansijsku podršku Evropske unije.