Logopedsko savjetovanje: da vogoped postane logoped!

 • Ako sumnjate da se govor vašeg djeteta razvija sporije nego govor njegovih vršnjaka,
 • ako dijete do treće godine nije savladalo govor,
 • ako dijete ima rascjep usne ili nepca,
 • ako dijete ima tri i po godine, a ne izgovara pravilno glasove (osim glasa „R“ koje treba dobiti do pete godine),
 • ako mislite da vaše dijete muca (u glasu je prisutna učestala ili konstantna promuklost i dijete često ostaje bez glasa),
 • ako dijete ima teškoće u usvajanju čitanja, pisanja,
 • ako želite provjeriti spremnost djeteta za školu ili ga želite bolje pripremiti za školu,
 • ako primijetite bilo kakva odstupanja u govoru i jeziku djeteta.       

U vremenu kada imate malo više vremena i željeli biste ga kvalitetno iskoristiti sa svojim/om djetetom/djecom i unaprijediti njihov govor ili izgovor specifičnih glasova omogućili smo besplatno logopedsko savjetovanje i podršku putem telefona u toku mjeseca maja 2020. sa našom logopedicom Adisom Čikarić iz Nahle u Sarajevu.

Logopedsko savjetovanje u toku mjeseca maja 2020.

Telefon za logopedsko savjetovanje i podršku bit će dostupan prema sljedećem rasporedu:
Kontakt telefon logopedice Adise dostupan je putem vibera: 064 40 77 931
 • ponedjeljkom i utorkom, od 15.00 do 20.00
 • srijedom i četvrtkom, od 9.00 do 13.00
 • subotom i nedjeljom, od 12.00 do 19.00
besplatno