Obuka za vizuelne komunikacije

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“  BIhać, u okviru projekta Skills4Digital koji podržava Vlada Švicarske, raspisuje

K O N K U R S
za upis polaznica na besplatnu obuku za vizuelne komunikacije
(fotografija i video za korporativne svrhe)

U skladu s aktuelnim i nadolazećim trendovima gdje se najveći dio pažnje na društvenim mrežama fokusira na video i foto sadržaj, osobe koje imaju vještine kreiranja i editovanja profesionalnog video i foto sadržaja su sve traženije.

Obučite se za aktuelna zanimanja u oblasti vizuelnih komunikacija u skladu s potrebama tržišta, novim formama i trendovima i kreirajte originalan i interaktivan sadržaj za brendove!

Šta su to vizuelne komunikacije?

Vizuelna komunikacija je komunikacija putem vizuelnih pomagala koja se koriste za širenje poruka, ideja i informacija široj publici koristeći dizajn, video i fotografiju. Eksperti vizuelnih komunikacija svoju kreativnost i talenat pretvaraju u vizuelne forme koje imaju i umjetničku vrijednost, ali im je primarna namjena da ispravno iskomuniciraju poruku. Stoga se i ovaj program oslanja na savremene tehnologije i vještine kreiranja dizajna, fotografije, videa i animacije.

SADRŽAJ I KONCEPT OBUKE:

Obuka za vizuelne komunikacije obuhvatit će 100 časova iz sljedećih oblasti:

1. Uvod u osnove vizuelne komunikacije;
2. Fotografija i obrada produkt fotografija u marketinške svrhe;
3. Video u promotivne svrhe (kreiranje koncepta, tehnike i principi snimanja, korištenje alata i osvjetljenja…);
4. Postprodukcija (montaža, zvuk, animacija);
5. Praktični rad.

Polaznice će imati priliku u timovima, pod nadzorom mentora, raditi na konkretnim projektima u saradnji s poduzetnicima/ama iz cijele BiH, tako što će unaprijediti njihovo komuniciranje i vizuelno predstavljanje na društvenim mrežama i u promotivnim materijalima, a poduzetnici će te materijale iskoristiti kako bi unaprijedili vlastitu pozicioniranost i prodaju kroz e-commerce servise.

Polaznice će se upoznati i s korištenjem profesionalne opreme, ali će sadržaj biti prilagođen i amaterskoj opremi (kamerama na mobilnim telefonima i sl.) te s korištenjem programa za obradu fotografije i videa.

PREDAVAČI/CE:

 • Nuno Toromanović
 • Adna Cazinkić-Makić
 • Senida Karasalihović-Adilović
 • Sead Okić

Više o predavačima/cama  možete naći na kraju teksta konkursa.

UVJETI I NAČIN REALIZACIJE OBUKE

TRAJANJE OBUKE: Obuka će se realizirati od 5. februara do 27. aprila 2022. Nastava će se odvijati u prostorijama Centra za edukaciju i istraživanje „Nahla“, Bihać.

TERMINI: Nastava prvog dijela obuke će se održavati subotom i nedjeljom od 13:00 do 16:30  h, a drugi dio obuke će se održavati ponedjeljkom i srijedom od 13:00 do 16:30 h.

UVJETI za pohađanje obuke:

 • da je kandidatkinja prijavljena na evidenciji nezaposlenih – dokaz uvjerenje nadležne službe, ne starije od 15 dana (bodovnu prednost pri upisu imat će kandidatkinje koje su duže od godinu dana prijavljene na spomenutoj evidenciji);
 • minimalno SSS IV stepen – dokaz ovjerena kopija diplome;
 • obaveznost redovnog praćenje nastavnog procesa (jednogodišnja posvećenost projektu);
 • obavezan rad u timu na završnom projektu;
 • otvorenost za komunikaciju s kompanijama koje budu dio projekta na izradi materijala;
 • srednji nivo poznavanja rada na računaru (MS Office, internet);
 • aktivno korištenje i razumijevanje društvenih mreža.

Po završetku obuke polaznicama koje uspješno završe obuku izdat će se certifikat.

NAČIN PRIJAVE: prijaviti se možete isključivo putem PRIJAVNOG FORMULARA do 31.1.2022. Broj mjesta na obuci je ograničen na 15.

Sve kandidatkinje koje uđu uži izbor bit će pozvane na ulazno testiranje i intervju.

Potrebna dokumentacija – dokazi statusa: uvjerenje nadležne službe o nezaposlenosti i diploma) dostavlja se po završetku konkursne procedure i prijemu na obuku.

Prednost prilikom odabira imat će kandidatkinje koje nisu završile nijednu besplatnu obuku u Centru za edukaciju i istraživanje “Nahla” u posljednjih pet godina, kandidatkinje koje trenutno nisu zaposlene, nisu u procesu studiranja, niti pohađaju drugu obuku te one koje pripadaju dodatnim ranjivim kategorijama (samohrane majke, osobe s invaliditetom, i sl.).

O PREDAVAČIMA:

Obuka za community menadžericu je dio projekta “Skills4Digital”. Više o projektu možete naći OVDJE 

Projekt je finansijski podržala Vlade Švicarske (SDC), a realizira ga Centar za edukaciju i istraživanje Nahla