Dobra vladavina iz islamske perspektive – online predavanja!

U toku je upis polaznika i polaznica na tematski modul „Dobra vladavina iz islamske perspektive“Kroz ovaj modul će nas voditi dr. Ahmet Alibašić, vanredni profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Na kojim principima se zasniva dobra vladavina iz islamske u odnosu na savremenu zapadnu političku misao, ko ima pravo da vlada muslimanskom zajednicom, da li je vlast odgovorna i kome, te na koji način vlast može raspolagati javnim resursima – neka su od pitanja na koja ćete dobiti odgovore na tematskom modulu „Dobra vladavina iz islamske perspektive“.

      U četiri nastavka, govorit ćemo o sljedećim temama:

  1. Savremena islamska politička misao: u potrazi za pravednom moći
  2. Savremena historija ideje „dobre vladavine“
  3. Islamska vladavina vs. islamska država
  4. Suverenitet ummeta i odgovornost osoba na vlasti
  5. Vladavina prava
  6. Korištenje javnog novca i resursa
  7. Politike integriteta, meritokratija i profesionalizam
  8.  

Kroz ovaj modul vodit će nas dr. Ahmet Alibašić, vanredni profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Trajanje modula: 16. septembar – 7. oktobar 2020.

Termin održavanja: srijedom, od 18.00 do 20.30h (s pauzom od 30 minuta)

Nastava će se održavati online, putem Zooma.

Prijaviti se možete putem ONLINE FORMULARA

Polaznici i polaznice plaćaju participaciju u iznosu od 50 KM* po osobi za cijeli modul (posebna pogodnost: bračni parovi plaćaju participaciju u iznosu od 80 KM*), cijena participacije za studente, penzionere i nezaposlene osobe je 30 KM*. Participaciju je potrebno uplatiti najkasnije do 14. septembra 2020. godine. Po završetku kursa polaznicima/cama se izdaje certifikat. *U cijenu je uračunat PDV.

Modul je otvoren za sve zainteresirane žene i muškarce različitih zanimanja i uvjerenja koji žele saznati više o islamskoj perspektivi dobre vladavine te učestvovati u kvalitetnim diskusijama koje će oplemeniti njihovu svakodnevnicu.

O predavaču na modulu:

Dr. Ahmet Alibašić –  vanredni profesor i prodekan za nastavu na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Posebno se bavi islamskim političkim institucijama, mišlju i pokretima, odnosima islama i Zapada te islamom na Balkanu. Objavio je i preveo više tekstova i knjiga o islamu i politici, islamskim pokretima, islamu na Balkanu, demokratizaciji u muslimanskom svijetu, opoziciji u islamskoj misli, odnosima između države i vjerskih zajednica u Evropi i SAD, ljudskim pravima u islamu i muslimanskom svijetu te historiji islamske civilizacije. Glavni je urednik časopisa Context: časopis za interdisciplinarne studije te jedan od urednika časopisa Journal of Muslims in Europe i Yearbook of Muslims in Europe.