Edukacijski program za mlade teologinje!

Osjećate da vam treba motivacija, učenje nekih novih – međuljudskih, intelektualnih i praktičnih – vještina, osnaživanje? Da biste se istakli na tržištu rada, potrebna vam je dinamična kombinacija vještina, znanja i razumijevanja, međuljudskih, intelektualnih i praktičnih vještina te etičkih vrijednosti 
Prijavite se i ovladajte socijalnim i organizacijskim vještinama neophodnim za aktivno djelovanje i pokretanje pozitivnih promjena u zajednici!

CILJ PROGRAMA: Bitno je istaknuti se svojim kompetencijama na tržištu rada. Stoga je cilj ovog programa dodatno educirati studentice i diplomantice islamske teologije, do 30 godina starosti, u oblasti socijalnih i organizacijskih vještina, osnažiti ih, motivirati i pripremiti da adekvatno odgovore zahtjevima vremena i zajednice u kojoj žive, te im omogućiti stjecanje vrijednih kompetencija za budući rad.

SADRŽAJ: Program će obuhvatiti edukaciju u oblasti socijalnih i poslovnih vještina, kao i diskusije o poziciji žene u teologiji i razumijevanju prava i pozicije žene u izvorima islama.

Neke od tema koje ćemo obrađivati:

  • Važnost i uloga teologinje u savremenom dobu
  • Vjerom inspirisan aktivizam
  • Žene i muškarci – kur’anska perspektiva
  • Žena u džamiji
  • Vještine prezentiranja i javni nastup
  • Pisanje CV-a i motivacionog pisma
  • Otvorenost, tolerancija i međureligijski dijalog
  • Izgradnja motivacije i samopouzdanja
  • Vještine nošenja sa konfliktima
  • Sekularizam – univerzalne vrijednosti, stereotipi i diskriminacija

TERMIN ODRŽAVANJA: Edukacije će biti realizirane četvrtkom od 18 do 19.30h, počevši od 23. januara 2020. godine.

MJESTO ODRŽAVANJA: CEI Nahla Bihać, Bosanskih šehida bb, II lijevi prilaz

NAČIN PRIJAVE: Isključivo putem ONLINE FORMULARA do ponedjeljka, 20. januara 2020. godine ili do popune mjesta.

NAPOMENA: Za rezervaciju mjesta na edukaciji obavezna je uplata kotizacije u iznosu od 20 KM, koja će svim polaznicama koje budu odslušale edukaciju biti vraćena na zadnjem susretu, tj. po završetku edukacije. Kotizacija se uplaćuje na info desku CEI Nahla do 20. januara 2020.

Za sve dodatne informacije molimo javite se na e-mail: edukacija@bihac.nahla.ba