Besplatna psihološka podrška ženama iz osjetljivih kategorija društva

U okviru Psihološkog savjetovališta u našem Centru u toku mjeseca augusta pružamo besplatne usluge savjetovanja ili psihoterapije za žene iz osjetljivih kategorija društva.

Teške životne situacije poput materijalne nestabilnosti i dugoročne nezaposlenosti, izloženosti nasilju u porodici i postojanje ratnih trauma, predstavljaju pogodno tlo za razvoj neugodnih osjećaja – strah, tjeskoba, zabrinutost, bespomoćnost i slično. U ovim situacijama stručna pomoć i podrška su bitne kako bi osobe naučile da se bolje nose s teškim životnim okolnostima.

Kao organizacija koja se bavi osnaživanjem žena želimo da ženama iz osjetljivih kategorija društva pomognemo da lakše prođu kroz teška životna razdoblja i ponudimo smjernice kako da u različitim situacijama pomognu sebi i poboljšaju kvalitet života.

Prijaviti se možete isključivo putem PRIJAVNOG FORMULARA do 19.8.2022. ili do popune mjesta.

Usluge su namijenjene ženama koje su u teškoj materijalnoj situaciji i koje pripadaju nekoj od sljedećih kategorija:

  • korisnice socijalne pomoći
  • samohrane majke
  • žrtve nasilja u porodici
  • civilne žrtve rata
  • dugotrajno nezaposlene žene

U svrhu dokazivanja pripadnosti nekoj od navedenih kategorija potrebno je dostaviti odgovarajuće potvrde.

  • uvjerenje o statusu, odnosno svojstvu, koje su izdali nadležni organi
  • potvrdu sa biroa (ukoliko ste nezapolseni)
  • kućnu listu

Prednost prilikom odabira imat će osobe koje ispunjavaju dva ili više naznačenih kriterija.